KILKA SŁÓW O NAS

Jesteśmy biurem doradczym z tradycjami, którego korzenie sięgają 1997 roku. Opracowaliśmy ponad 400 kompletnych dokumentacji aplikacyjnych (wnioski, biznes plany, studia wykonalności). Pozyskaliśmy dla naszych Klientów ponad 300 mln zł dotacji.

DARMOWA WERYFIKACJA TWOJEJ INWESTYCJI!

Dewizą naszej firmy jest podejmowanie działań, które są istotnym wsparciem przy wdrożeniu Twoich planów i inicjatyw. Nie ma znaczenia czy reprezentujesz sektor produkcji, handlu czy usług.

Chcesz wybudować zakład, zakupić nowoczesne urządzenia, a może przeprowadzić szkolenia lub stworzyć e-usługę?

Uzupełnij formularz i prześlij do Nas, a My przeanalizujemy Twoje potrzeby inwestycyjne i pomożemy Ci wybrać odpowiedni program.

Skorzystaj z szansy darmowej weryfikacji Twojego przedsięwzięcia!

Nie zwlekaj!

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu:
(85) 748 53 83 /+48 609 55 22 23 lub pod adresem e-mail: biuro@cdbs.pl 

Na co chcę uzyskać finansowanie?*

Kim jestem?*

Miejsce lokalizacji inwestycji*

Wartość inwestycji netto*

Uwagi/ opis inwestycji*

Imię i nazwisko*

Nazwa firmy*

NIP

Adres e-mail*

Numer telefonu*

* - pola obowiązkowe

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000- ogłoszenie naboru 2017!

W dniach od 29.05.2017 do 30.06.2017 odbędzie się nabór wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc pracy.

W trakciimagese oceny punktowane będą m.in. następujące aspektu projektu:
– publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowo utworzonych miejsc pracy

– działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych

– działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych

– działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń

– działania przyczyniające się do ochrony ekosystemów i przywrócenia ich stanu pierwotnego

– Udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000

– rozwój sieciowego/kompleksowego produktu turystycznego

– ekoinnowacja produktowa

– ekoinnowacja procesowa

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.5 RPO Województwa Podlaskiego

18,04.2017  imagesopublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 84,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 37,2 mln zł.

81 projektów poddanych ocenie formalno- merytorycznej, jedynie 22 z nich zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały pozytywną ocenę, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Kolejny nabór w planowany jest w maju 2017. Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj

Konsultacja kryteriów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje

05.04.2017 Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawiła do konsultacji projekt kryteriów: Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje do pobrania tutaj.

indeksOsoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się kryteriami, konsultacji z nami i zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na formularzu do pobrania tutaj, w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl. Możliwość zgłoszeń do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do kontaktu.