Harmonogram konkursów na 2019 rok

16 października 2018 roku, uchwałą nr 323/4803/2018  Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego imagesProgramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2019.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem:  Harmonogram naboru wniosków w 2019 r.

Aktualne harmonogramy naborów w innych programach znajdziecie Państwo pod adresami:

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019 – RPO Województwa Mazowieckiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019– RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019– RPO Województwa Lubelskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019– PO Polska Wschodnia

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019– PO Inteligentny Rozwój

KILKA SŁÓW O NAS

Jesteśmy biurem doradczym z tradycjami, którego korzenie sięgają 1997 roku. Opracowaliśmy ponad 400 kompletnych dokumentacji aplikacyjnych (wnioski, biznes plany, studia wykonalności). Pozyskaliśmy dla naszych Klientów ponad 300 mln zł dotacji.

DARMOWA WERYFIKACJA TWOJEJ INWESTYCJI!

Dewizą naszej firmy jest podejmowanie działań, które są istotnym wsparciem przy wdrożeniu Twoich planów i inicjatyw. Nie ma znaczenia czy reprezentujesz sektor produkcji, handlu czy usług.

Chcesz wybudować zakład, zakupić nowoczesne urządzenia, a może przeprowadzić szkolenia lub stworzyć e-usługę?

Uzupełnij formularz i prześlij do Nas, a My przeanalizujemy Twoje potrzeby inwestycyjne i pomożemy Ci wybrać odpowiedni program.

Skorzystaj z szansy darmowej weryfikacji Twojego przedsięwzięcia!

Nie zwlekaj!

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu:
(85) 748 53 83 /+48 609 55 22 23 lub pod adresem e-mail: biuro@cdbs.pl 

Na co chcę uzyskać finansowanie?*

Kim jestem?*

Miejsce lokalizacji inwestycji*

Wartość inwestycji netto*

Uwagi/ opis inwestycji*

Imię i nazwisko*

Nazwa firmy*

NIP

Adres e-mail*

Numer telefonu*

* - pola obowiązkowe

Wyniki konkursu w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

OZEW październiku br. zostały opublikowane listy projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami ich oceny w ramach naboru RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie  5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach niniejszego konkursu łącznie złożono 380 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 318 mln PLN. Z przyjemnością informujemy, że aż 7 złożonych przez nas projektów otrzymało pozytywną ocenę i zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania:

  1. Opony Przemysłowe Mariola Koc-Czyżewska – całkowita wartość projektu 1 622 550,10 PLN;
  2. Pensjonat „U Marianny” Klepaccy s.c. – całkowita wartość projektu 358 168,58 PLN
  3. Ośrodek Turystyczny „KUKLE” Zygmunt Modzelewski – całkowita wartość projektu 264 450,00 PLN
  4. CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz – całkowita wartość projektu 239 112,00 PLN
  5. Polna Dmochowska Spółka Jawna – całkowita wartość projektu 214 621,26 PLN
  6. „PLAMS” Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy Spółka Jawna – całkowita wartość projektu 133 542,33 PLN
  7. Pago Invest Sp. z o.o. – całkowita wartość projektu 118 313,26 PLN

Wszystkim naszym Klientom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do współpracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

B+RInstytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Nabór rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 24 września br. 

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym w tym np.:

  • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspektu projektu:
– Projekt jest wynikiem prac B+R
– Wzrost sprzedaży eksportowej produktu
– Innowacyjność projektu- Innowacja jest/będzie objęta prawem ochronnym na patent
– Brak bezpośredniej konkurencji w regionie oraz w Polsce
– W ramach projektu wnioskodawca nabędzie wartość niematerialną i prawną będącą podstawą innowacji (patent, licencja, nie opatentowana wiedza techniczna, technologiczna, z zakresu organizacji i zarządzania itp.)
– Wnioskodawca nabędzie nowy środek trwały lub nowe środki trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia lub systemy informatyczne (sprzęt i licencje oprogramowania) związane z cyklem produkcyjnym, których typ lub model są oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata lub jeżeli jest to najnowszy typ lub model ‐ nie dłużej niż 3 lata
– Ekoinnowacyjność – ekoinnowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy tutaj, informacje o naborze tutaj.

Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu!

Inni czytali również