KILKA SŁÓW O NAS

Jesteśmy biurem doradczym z tradycjami, którego korzenie sięgają 1997 roku. Opracowaliśmy ponad 500 kompletnych dokumentacji aplikacyjnych (wnioski, biznes plany, studia wykonalności). Obsłużyliśmy dla naszych klientów inwestycje o wartości ponad 1 miliarda złotych.

DARMOWA WERYFIKACJA TWOJEJ INWESTYCJI!

Dewizą naszej firmy jest podejmowanie działań, które są istotnym wsparciem przy wdrożeniu Twoich planów i inicjatyw. Nie ma znaczenia czy reprezentujesz sektor produkcji, handlu czy usług.

Chcesz wybudować zakład, zakupić nowoczesne urządzenia, a może przeprowadzić szkolenia lub stworzyć e-usługę?

Uzupełnij formularz i prześlij do Nas, a My przeanalizujemy Twoje potrzeby inwestycyjne i pomożemy Ci wybrać odpowiedni program.

Skorzystaj z szansy darmowej weryfikacji Twojego przedsięwzięcia!

Nie zwlekaj!

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu:
(85) 748 53 83 /+48 609 55 22 23 lub pod adresem e-mail: biuro@cdbs.pl 

Na co chcę uzyskać finansowanie?*

Kim jestem?*

Miejsce lokalizacji inwestycji*

Wartość inwestycji netto*

Uwagi/ opis inwestycji*

Imię i nazwisko*

Nazwa firmy*

NIP

Adres e-mail*

Numer telefonu*

* - pola obowiązkowe

Nowe nabory projektów na wdrożenie innowacji

Znalezione obrazy dla zapytania badania na rynekW dniach 1 października – 31 października 2019 firmy, które chciałyby wdrożyć innowacje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych w fazę produkcji będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w trzech konkursach programu Badania na rynek. Wysokość wsparcia to nawet 70% wartości projektu.

Po raz drugi w tym roku ogłoszony zostanie nabór wniosków w poddziałaniu Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie można otrzymać na projekty, w ramach których koszty kwalifikowalne wynoszą od 1 mln zł do 50 mln euro. Dofinansowanie może stanowić nawet 70% wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji).

Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach konkursów to koszty:

– nabycia albo wytworzenia środków trwałych;

– nabycia nieruchomości;

– nabycia robót budowlanych;

– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;

– eksperymentalnych prac rozwojowych;

– usług doradczych.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57456:badania-na-rynek-3-nowe-konkursy-na-wdrozenia-innowacji

Zapraszamy do kontaktu!

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2019

Natura2000obrazek29 marca 2019 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków w ramach działania 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych oraz budowy infrastruktury na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej dla EU27 (18,12%). Lista gmin do pobrania tutaj.

Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wszechstronnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.  Wspierane będą przedsięwzięcia przynoszące zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzujące się tworzeniem trwałych miejsc pracy.

W trakcie oceny punktowane będą następujące aspekty projektu:
– publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy

– działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych

– działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych

– działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń

– Udział powierzchni gminy objętej NATURĄ 2000

– rozwój sieciowego/kompleksowego produktu turystycznego

– ekoinnowacja produktowa

– ekoinnowacja procesowa

Szczegółowe kryteria i zakres punktowy do pobrania tutaj. 

Nabór potrwa do 23 kwietnia. Zapraszamy do analizy kryteriów i kontaktu.

Wyniki konkursu w ramach Działania 1.3 RPO Województwa Podlaskiego

3-offer14.02.2019  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 73 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 185,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła około 208  mln zł.  Ocenie formalno-merytorycznej zostało poddane 59 projektów, z czego 36 zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej po raz kolejny osiągnęliśmy 100 % skuteczności! Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!

Inni czytali również