W marcu 2018r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP.

general view of two people manipulating lab tools and colorful liquids on a lab table with a blackboard on the background

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu :

  • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  • nowej lub znacząco ulepszonej technologii,
  • nowego projektu wzorniczego,
  • nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalne dofinansowanie to nawet 340 tysięcy złotych przy poziomie dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz skorzystać z dofinansowania na usługi badawczo-rozwojowe. Korzystając z usług jednostek naukowych, zyskujesz:

  • dostęp do eksperckiej i aktualnej wiedzy naukowej,
  • opracowanie rozwiązań umożliwiających wdrożenie innowacji i podniesienie konkurencyjności twojej firmy,
  • możliwość włączenia użytkowników końcowych w tworzenie nowych produktów i usług.
  • możliwość uzyskania dofinansowania w ramach innych działań z zakresu wdrożenia wyników przeprowadzonych prac.