Od 15 stycznia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.  Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na otworzenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez Przedsiębiorców, a w szczególności:

– Bezpłatne konsultacje z analitykiem

– Weryfikację szans na uzyskanie dofinansowania/ refundacji

– Opracowanie wniosku o dofinansowanie/ refundację wraz z niezbędnymi załącznikami

Opłatę pobieramy dopiero w momencie uzyskania środków. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie- nie ponoszą Państwo żadnych kosztów!

U nas otrzymacie Państwo kompleksową obsługę w zakresie weryfikacji pomysłu oraz jego ewentualnej modyfikacji zgodnie z wymaganiami PUP,  poprzez pozyskanie dotacji po pomoc w jej rozliczeniu. 

Zapraszamy do kontaktu.