500euro15 października Zarząd województwa ogłosił konkurs z działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Potrwa on do 7 grudnia 2012r.
Do konkursu mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty mogą dotyczyć:
– Utworzenia, rozbudowy przedsiębiorstw,
– Nabycia oraz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
– Stworzenia unikatowej oferty przedsiębiorstwa w skali regionu lub kraju,
– Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,
– Wprowadzenie zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

To ostatni tego typu konkurs dla firm.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.