mazowszeW dniu 27.05.2010r. został ogłoszony nowy harmonogram na 2010 rok. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przewiduje ogłoszenie Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości już w czerwcu 2010. Do rozdania jest prawie 19 mln Euro. Firmy, które chciałyby pozyskać dotację na realizację nowych inwestycji:
– w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów na rynek bądź zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
– usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia m.in.: nowego produktu lub usługi, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń;
– unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń).

Nowy harmonogram do pobrania: tutaj

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (085) 748 53 83 / (022) 211 14 63.