W dniu 26 stycznia 2016 uchwałą nr Nr 111/1342/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty zaktualizowany harmonogram naboru wniosków  o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Zmianie uległy terminy ogłoszenia konkursów i naboru wniosków w ramach niektórych działań. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem klikając link: Zaktualizowany hartmonogram naboru wniosków w 2016 r.

Aktualne harmonogramy naborów w innych województwach znajdziecie Państwo pod adresami:

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 – RPO Województwa Mazowieckiego

Harmonogram naborów wniosków  na rok 2016 RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 RPO Województwa Lubelskiego