W dniu 02.03.2011r. zarząd województwa przyjął projekt zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, który określa proponowany podział dodatkowych środków. Premia trafiła do województwa w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania (premia za sprawną realizację RPO), Dostosowania Technicznego (środki, które otrzymała Polska z powodu lepszej od przewidywanej sytuacji gospodarczej) oraz specjalnego programu pomocy finansowej dla gminy Łapy.
Zarząd proponuje aby:
• 5 mln euro zasiliło pulę przeznaczoną na wsparcie akcji pożyczkowo – poręczeniowej w regionie (działanie 1.3. RPOWP Wsparcie instytucji otoczenia biznesu)
10 mln euro przeznaczone zostało na bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla firm (działanie 1.4. RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw)
6,5 mln euro wsparło inwestycje przedsiębiorstw z branży turystycznej (działanie 3.2. RPOWP)

Oznacza to, że podlaskie przedsiębiorstwa będą miały dostęp do 21,5 mln euro dodatkowych środków z RPOWP.

Powyższy podział środków jest propozycją, która musi uzyskać akceptację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i będzie negocjowana z Komisją Europejską. W związku z tym konkursy, w których uruchomione zostaną dodatkowe środki, odbędą się pod koniec 2011 oraz w 2012 roku.