289_346_0Zarząd Województwa Podlaskiego planuje, aby już w listopadzie ruszył nabór wniosków dotyczący branży turystycznej.
Dofinansowanie będzie udzielane na projekty związane z budową, rozbudową, przebudową pensjonatu, hotelu, motelu, kempingu, schroniska, schroniska młodzieżowego lub sanatorium uzdrowiskowego lub wyposażeniem tych obiektów.
Budżet konkursu wyniesie około 8 mln euro. Zarząd zaproponował, by były w nim premiowane inwestycje realizowane w gminach atrakcyjnych turystycznie (m.in. w miejscowościach o statusie uzdrowiska, gminach położonych na obszarach Natura 2000).
Na wyższą ocenę będą mogli liczyć także przedsiębiorcy, którzy w swoich przedsięwzięciach wykorzystywać będą nowoczesne technologie a ich inwestycje będą miały innowacyjny charakter.

Kryteria konkursu: tutaj
Projekt musi być zlokalizowany: tutaj

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.