krajobrazJeszcze w tym roku przedsiębiorcy z Podlasia będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie na projekty inwestycyjne:
– budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej,
– nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
– stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na inwestycje turystyczne, pod warunkiem że będą zlokalizowane na terenach atrakcyjnych turystycznie
Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej zostanie uruchomione jeszcze w 2013 roku.