10euroWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Z poddziałania 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
– zmiany organizacyjne i procesowe,
– zmiany organizacyjne i produktowe,
– zmiany procesowe,
– zmiany produktowe.
Do rozdysponowania jest kwota 13 171 047,00 EUR, co daje kwotę 54 403 009,63 PLN. Każda firma może pozyskać od 50 tys. zł do 2 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty można składać od 15 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.