289_330_0

Według harmonogramu naborów konkursu opublikowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości już w maju lubelscy przedsiębiorcy będą mogli składać swoje projekty do Działania 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie będą mogły pozyskać małe i średnie firmy na projekty dotyczące:
– budowy, rozbudowy, przebudowy przedsiębiorstw (produkcyjnych /usługowych),
– zróżnicowania produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej),
– zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
– wsparcia innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej,
– zastosowania nowoczesnych technologii w tym technologii informacyjnych (ICT).
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% – małe przedsiębiorstwa
60% – średnie przedsiębiorstwa
Maksymalna wartość wsparcia wyniesie 2 mln zł