289_278_0

W związku z osiągnięciem pułapu wydatkowania 20% pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwo Podlaskie zostało zaliczone do jednego z regionów w kraju, któremu zostaną przyznane dodatkowe fundusze z  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z  Krajowej Rezerwy Wykonania.
Po pierwszym stycznia będzie wiadomo, jak duża będzie to kwota. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeznaczyło do podziału między najlepsze województwa ok. 512 mln euro. Najważniejszym warunkiem otrzymania tych pieniędzy jest przekroczenie do końca roku 20 procent wydatków, przewidzianych w programach regionalnych. Województwo podlaskie ten warunek spełniło już teraz – jako trzeci lub czwarty region w kraju. Do końca roku wydatki jeszcze znacznie wzrosną, co również może mieć znaczenie przy przyznawaniu dodatkowych pieniędzy.
Decyzja o przeznaczeniu tych środków zapadnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ale już dziś wiadomo, że dodatkowe wsparcie służyć będzie realizacji Strategii Lizbońskiej: wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności.

źródło: www.wrotapodlasia.pl