W dniach 30.05.2016- 15.07.2016 odbędzie się nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii RPO Województwa Podlaskiego. 

O dofinansowanie będą mogły strać się m.in. mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, producenci rolni, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Dotacje zostaną przeznaczone na projekty dotyczące:OZE

   – Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy,  biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.

  – Przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 85 748 53 83, e-mailowego: biuro@cdbs.pl lub osobiście w naszym biurze pod adresem ul. Legionowa 28 lok. 510, 15-281 Białystok.