energiaJuż 7 listopada ruszył konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na inwestycje w odnawialne źródła energii, ale wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby.
Konkurs z Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i samorządów, szkół, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych czy placówek kultury. Dofinansowanie będą mogły przeznaczyć na projekty związane z produkcją energii z odnawialnych źródeł, pod warunkiem że wykorzystają ją na własny użytek.
Wsparcie może zostać udzielone m.in. na: zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych (chodzi tu m.in: o energię wodną, wiatrową, słoneczną czy uzyskiwaną z biomasy), budowę niezbędnej infrastruktury czy zakup nowoczesnych technologii.
Budżet tego konkursu wyniesie ponad 15 mln zł. Wnioski można składać do 9 stycznia 2014 roku.