20 mld euro trafi do przedsiębiorców z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 (z 82,5 mld euro jakie otrzyma Polska). Najwyższy poziom dotacji będą mogły uzyskać inwestycje ulokowane w Polsce Wschodniej. W porównaniu z latami 2007 – 2013 znacząco spadły w województwach maksymalne wysokości dotacji w stosunku do wartości całej inwestycji. Nie dotyczy to tylko regionów Polski Wschodniej, gdzie wsparcie z UE dla dużych firm może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a dla średnich i małych przedsiębiorstw odpowiednio 10 i 20% więcej.
Przedsiębiorcy, którzy zaplanowali prace badawczo rozwojowe oraz inwestycje związane z inteligentnymi specjalizacjami mają największe szanse na wsparcie. Warto pomyśleć o planach inwestycyjnych już teraz, ponieważ nadal trwają negocjacje z Komisją Europejską. Bardzo optymistycznym założeniem jest, iż pierwsze konkursy wystartują już w grudniu, jednak realnie w pierwszej połowie 2015 r.

Źródło: link