Fundusze pożyczkowe prowadzą działalność pożyczkową skierowaną na pomoc przedsiębiorstwom, które potrzebują gotówki na sfinansowanie bieżącej działalności lub inwestycji, jednak z uwagi na zbyt małą skalę prowadzonej działalności, niewielkiej wymaganej kwoty finansowania, braku historii kredytowej lub braku wymaganych zabezpieczeń nie kwalifikują się do kredytu bankowego.

Centrum Doradztwa Biznesowego zajmuje się analizą dostępnych ofert funduszy pożyczkowych i selekcjonuje je pod kątem najlepszego dopasowania do potrzeb firmy. Oferujemy również pomoc w przygotowaniu wymaganych dokumentów, w tym przy opracowaniu wniosku i wykonaniu analizy finansowej przedsiębiorstwa.