W dniu 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 176/2300/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego imagesProgramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rok 2017.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem:  Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w 2017 r.

Aktualne harmonogramy naborów w innych programach znajdziecie Państwo pod adresami:

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017 – RPO Województwa Mazowieckiego

Harmonogram naborów wniosków  na rok 2017– RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– RPO Województwa Lubelskiego

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– PO Polska Wschodnia

Harmonogram naborów wniosków na rok 2017– PO Inteligentny Rozwój