Szanowni Państwo w najbliższym czasie odbędą się nabory wniosków w ramach działań:

  • Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii RPO Województwa Podlaskiego – nabór wniosków od 03.03.2017 do 14.04.2017.

Jest to szansa  na uzyskanie dofinansowania inwestycji z zakresu energii odnawialnej: słonecznej; wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby; wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

Istotną różnicą tego naboru w stosunku do poprzedniego jest dopuszczenie możliwości wykorzystania energii na własne potrzeby.

  • Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój- nabór wniosków od 20.02.2017 do 29.03.2017

W marcu planowany jest nabór wniosków na projekty inwestycyjne w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, zaś  w maju w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 RPO Województwa Podlaskiego.

Zajmujemy się także pozyskaniem dofinansowania w ramach innych programów i funduszy adekwatnie do Państwa potrzeb i zakresu inwestycji. W celu uzyskania szerszych informacji na temat powyższych naborów lub też innych interesujących Państwa działań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 85 748 53 83, adresem e-mail biuro@cdbs.pl lub osobiście Białystok ul. Legionowa 28 lok. 510.