Centrum Doradztwa Biznesowego prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianych usług wsparcia biznesu. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie rozwiązywać problemy naszych klientów. W tym celu korzystamy z systematycznie rozbudowywanej od 1997 roku bazy wiedzy, posiadającej informacje o najskuteczniejszych praktykach zarządzania stosowanych w Polsce i na świecie.

Kładąc nacisk na nowoczesność rozwiązań, CDB współpracuje ze swoimi Klientami, aby pomóc im w przekształceniu się w wysoce efektywne organizacje. Oferujemy kompleksowe podejście w obrębie dostarczanych przez nas usług szeroko pojętego doradztwa dla przedsiębiorstw. Wszystko to pozwala zapewnić Klientom odpowiednich ludzi, umiejętności i rozwiązania potrzebne dla podnoszenia ich efektywności.

CDB dostarcza rozwiązania, które pomagają naszym Klientom lepiej i skuteczniej zarządzać finansami. Zapewniamy doradztwo i rozwiązania, obejmujące między innymi strategię i projektowanie modelowych rozwiązań operacyjnych, które pozwalają naszym Klientom efektywniej zarządzać procesami finansowymi oraz podejmować strategiczne decyzje. W oparciu o najnowsze rozwiązania organizacyjne, eksperci CDB pomagają naszym Klientom lepiej zarządzać przychodami oraz ryzykiem finansowym oraz podnosić wartość dla akcjonariuszy.

Cechami wyróżniającymi Centrum Doradztwa Biznesowego jest posiadane długoletnie doświadczenie i kompleksowość oferty. Wśród Klientów firmy są zarówno duże przedsiębiorstwa będące liderami na swoich rynkach, jak i średnie firmy o dużym potencjale wzrostu, a także samorządy i szpitale. Priorytetem w działaniu firmy jest indywidualne podejście do każdego projektu i dostosowanie prac doradczych do zdefiniowanych potrzeb klienta.

FAKTY O NAS

  • Jesteśmy biurem doradczym z tradycjami, którego korzenie sięgają 1997 roku.
  • Doradzimy jak szukać nowych źródeł finansowania, identyfikować potencjalne zagrożenia i interpretować przepisy prawa wspólnotowego.
  • Opracowaliśmy ponad 500 kompletnych dokumentacji aplikacyjnych (wnioski, biznes plany, studia wykonalności).
  • Obsłużyliśmy dla naszych klientów inwestycje o wartości ponad 1 miliarda złotych.
  • Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w wielu programach pomocowych, między innymi: regionalnych, tzw. RPO oraz krajowych POIG, PROW, POKL.
  • Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę własnych Analityków. Nie zlecamy opracowywania dokumentacji aplikacyjnej podwykonawcom jak większość firm konsultingowych, które de facto są sprzedawcami nie posiadającymi zaplecza analitycznego i fachowej wiedzy potrzebnej do pozyskania dotacji.
  • Oferujemy kompleksową usługę od momentu pozyskania dofinansowania, poprzez obsługę inwestycji i jej końcowe rozliczenie.
  • Opłatę końcową pobieramy dopiero po fizycznym otrzymaniu dotacji przez Klienta.