Nowością w nowej perspektywie finansowania w porównaniu do poprzednich jest koncepcja inteligentnych specjalizacji. Powstała ona z myślą o ukierunkowaniu pomocy do kluczowych obszarów tematycznych, ustalonych na szczeblu krajowym i regionalnym. Oznacza to, że wpisywanie się danego projektu w obszar inteligentnych specjalizacji będzie zwiększał szanse na uzyskanie wsparcia.

Podlaskie Inteligentne Specjalizacje

Rdzeń specjalizacji (95% środków RPO) – tworzony jest przez firmy, klastry, sektory gospodarcze skupione w obszarach:
1.  Sektor rolno-spożywczy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
2.  Sektor usług medycznych oraz nauki o życiu i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
3.  Sektor ekologii, nauk o środowisku i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości,
4.  Przemysł maszynowy i sektory powiązane z nim łańcuchem wartości.

Specjalizacje wschodzące – sektory gospodarki, które wpisują się w krajowe inteligentne specjalizacje (zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacje technologiczne  procesy przemysłowe)

Pozostałe firmy (nie więcej niż 5% środków RPO) – nie znajdujące się ani w obszarze rdzenia ani w obszarze specjalizacji wschodzących będą mogły otrzymywać wsparcie w ramach instrumentu elastyczności, pod warunkiem realizacji projektów opartych o współpracę z sektora B+R.

Program rozwoju inteligentnych specjalizacji w województwie podlaskim
Krajowa inteligentna specjalizacja