pobraneDo 23 sierpnia 2016 będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to działanie umożliwiające dofinansowanie zakupu maszyn i innych środków trwałych. Do 70% dofinansowania będą mogły uzyskać projekty z zakresu wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym polegające na rozbudowie przedsiębiorstwa prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych produktów, inwestycjach w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Wspierane będą przedsięwzięcia innowacyjne prowadzące do wzrostu eksportu i podnoszące konkurencyjność.

W związku z licznymi zapytaniami i niejasnościami zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami oraz zagadnieniami zgłoszonymi na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Działania klikając tutaj.