UE przyjęła „umowę partnerstwa” z Polską, która otwiera drogę do inwestycji w ramach polityki spójności na łączną kwotę ok. 77,6 mld EUR w tym:

– 51,2 mld EUR dla regionów słabiej rozwinietych: (województwa dolnoślaskie, kujawsko-pomorski, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie
i zachodniopomorskie).
– 2,2 mld EUR dla regionów lepiej rozwinietych: (województwo mazowieckie).
– 23,2 mld EUR w ramach Funduszu Spójności.
– 700,5 mln EUR na europejską współpracę terytorialną.
– 252,4 mln EUR na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Więcej informacji tutaj