289_305_0

Departament Zarządzania RPO planuje w 2011 roku uruchomić konkurs na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw. Proponowany termin naboru wniosków to kwiecień – czerwiec. Przewidywany budżet to około 11,75 mln euro.
W planowanym konkursie o dotacje będą mogły ubiegać się zarówno mikro -, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa.
Obecnie trwają przygotowania harmonogramu przyszłorocznych konkursów w ramach RPOWP, który zostanie przedstawiony do zaopiniowania i akceptacji marszałka oraz zarządu województwa.

Harmonogram konkursów na 2011 rok: tutaj