289_326_0W dniu 20.04.2011r. został uruchomiony nabór wniosków z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw RPO WP. Projekty mogą zostać złożone przez mikro-, małe lub średnie firmy. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o taką samą maksymalną kwotę dofinansowania, czyli aż 6 mln zł. Zarząd województwa podlaskiego zdecydował, że budżet konkursu wyniesie 12 mln euro.
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
70% – mikro i małe przedsiębiorstwa
60% – średnie przedsiębiorstwa
50% – MSP działające w sektorze transportu
Jednak szansę na dofinansowanie będą miały jedynie nowe inwestycje. O powodzeniu w konkursie w większym niż dotychczas stopniu będzie decydowała innowacyjność przedsięwzięć przygotowanych przez przedsiębiorców. Zwiększono bowiem liczbę maksymalną liczbę punktów przyznawanych za innowacyjność projektu (z 32 do 40). Na wyższą premię (w porównaniu w wcześniejszymi konkursami) będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy stworzą najwięcej miejsc pracy w gminach słabo rozwiniętych. Celem wprowadzonych zmian jest pomoc przedsiębiorcom w realizacji inwestycji na najwyższym światowym poziomie oraz w tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy dla mieszkańców województwa podlaskiego.
Wnioski przyjmowane będą od 20 kwietnia do 8 lipca.

Szczegółowe informacje pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.