05.04.2017 Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawiła do konsultacji projekt kryteriów: Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach / Ekoinnowacje do pobrania tutaj.

indeksOsoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się kryteriami, konsultacji z nami i zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do ww. kryteriów na formularzu do pobrania tutaj, w wersji elektronicznej na adres: monika.sosnowska@wrotapodlasia.pl. Możliwość zgłoszeń do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do kontaktu.