7 marca zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursie dla przedsiębiorstw z branży turystycznej, trwającym od 3 sierpnia do 17 września 2012 roku.
Spośród 17 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 11. Ich łączna wartość  to 56,2 mln zł. Dofinansowanie wynosi 23,8 mln zł. Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro, uzyskały dofinansowanie.

Lista rankingowa projektów do pobrania: tutaj