3-offerOferujemy kompleksową usługę w zakresie pozyskiwania unijnych środków pomocowych, a w szczególności:

 • Analizę indywidualnych potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa i bezpłatną konsultację z analitykiem
 • Weryfikację szans na uzyskanie dofinansowania w oparciu o programy regionalne i ogólnopolskie
 • Opracowanie Wniosku o Dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Korespondencję z Instytucją Pośredniczącą
 • Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz aneksów
 • Sporządzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • Sporządzanie Sprawozdań Okresowych
 • Sporządzenie Wniosku o Wypłatę Zaliczki
 • Sporządzanie Okresowych Wniosków o Płatności Pośrednie
 • Pomoc w opisywaniu dowodów księgowych związanych z projektem
 • Sporządzenie Wniosku o Płatność Końcową i końcowe rozliczenie inwestycji
 • Sporządzenie Sprawozdania Końcowego
 • Nadzór nad realizacją inwestycji, przez cały okres jej trwania, polegający na zapewnieniu zgodności inwestycji z Wnioskiem o Dofinansowanie
 • Pomoc w przypadku „kontroli unijnych”

Oferujemy indywidualne podejście do każdego projektu i dostosowanie prac doradczych do zdefiniowanych potrzeb Klienta.

Kluczem sukcesu realizacji projektów jest profesjonalizm i doświadczenie zatrudnionych pracowników. Nasi analitycy to specjaliści wywodzący się z najlepszych uczelni w kraju. Uczestniczyli w projektach współfinansowanych zarówno ze środków przedakcesyjnych, jak i z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym związanych ze źródłami energii odnawialnej, a także projektów szkoleniowych.
Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach PHARE 2003 RiMP oraz FDI, PORR, SPO WKP i SPO RZL, w ramach programowania na lata 2007– 2013 Regionalnych Programów Operacyjnych i ogólnopolskich takich jak: PO IG, PO IiŚ, PO KL, PROW, PO Ryby, a także w ramach programowania na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu!