289_321_0

W dniu 10.02.2011r. Komitet Monitorujący przyjął uchwałę zmieniającą kryteria wyboru projektów w zakresie formalnym oraz merytorycznym do Działania 1.4.

Kryteria merytoryczne: pobierz
Kryteria formalne: pobierz

Według harmonogramu na 2011 rok konkurs z Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw przewidziany jest na okres kwiecień-czerwiec 2011r.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszym numerem telefonu:
(85) 748 53 83