Przedstawiamy Państwu nowe kryteria wyboru projektów, które zostały zatwierdzone 21 czerwca 2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego:

Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw (Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP),
Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
Odnawialne źródła energii (Energia odnawialna: słoneczna),

Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz
Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Odnawialne źródła energii.