Znalezione obrazy dla zapytania badania na rynekW dniach 1 października – 31 października 2019 firmy, które chciałyby wdrożyć innowacje oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych w fazę produkcji będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w trzech konkursach programu Badania na rynek. Wysokość wsparcia to nawet 70% wartości projektu.

Po raz drugi w tym roku ogłoszony zostanie nabór wniosków w poddziałaniu Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie można otrzymać na projekty, w ramach których koszty kwalifikowalne wynoszą od 1 mln zł do 50 mln euro. Dofinansowanie może stanowić nawet 70% wartości projektu (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji).

Wnioski przyjmowane w ramach naboru muszą dotyczyć wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Przykładowe koszty kwalifikowalne w ramach konkursów to koszty:

– nabycia albo wytworzenia środków trwałych;

– nabycia nieruchomości;

– nabycia robót budowlanych;

– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;

– eksperymentalnych prac rozwojowych;

– usług doradczych.

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57456:badania-na-rynek-3-nowe-konkursy-na-wdrozenia-innowacji

Zapraszamy do kontaktu!