500euroW dniu 11.10.2011r. Zarząd województwa ustalił harmonogram konkursów na 2012 rok. Dotacje dla samorządów i firm będą głównie finansowane z dodatkowej puli 36 mln euro, którą Podlasie otrzymało za sprawną realizację RPO (tzw. Krajowa Rezerwa Wykonania).
Dzięki premii dwukrotnie o dotacje będą mogły starać się przedsiębiorstwa (na początku roku i jesienią 2012 roku).

Planowany harmonogram na 2012 rok: tutaj