W dniu 24 maja 2010r. zostały ogłoszone wyniki oceny merytorycznej z Działania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach konkursu, który odbył się w okresie 12.11.2009 r. – 29.12.2009 r. Spośród 87 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 53 wnioski na ogólną wartość 38 461 836,91 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 14 805 505,72 zł.

Wszystkie projekty opracowane przez nasze biuro znalazły się na liście rekomendowanej do dofinansowania, a my możemy pochwalić się 100% skutecznością.
Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie, jakim nas obdarzyli oraz gratulujemy uzyskania dofinansowania.

Lista do pobrania:
pozytywnie ocenione
negatywnie ocenione