poddzialaniePierwszy konkurs z nowej puli środków zostanie ogłoszony 2 kwietnia, a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015. Konkurs dotyczy poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i skierowany jest do MŚP.
Harmonogram POIG przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Harmonogram konkursów Programu Inteligentny Rozwój