29 maja ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie 5911870c84154_o,size,969x565,q,71,h,cf7ab2innowacji przez MŚP.  

Dofinansowanie skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw należących do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które działa od co najmniej roku (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski Wschodniej).

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia,
  • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej,
  • wdrożenie obejmujące inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Dodatkowo jako wnioskodawca musisz spełnić m.in. poniższe warunki:

  • posiadanie statusu MŚP,
  • w ostatnim roku obrotowym zatrudnianie co najmniej 5 pracowników,
  • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
  • przynajmniej od 6 miesięcy przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to aż 7 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2018 roku. Szczegółowe informacje o naborze tutaj. 

Zapraszamy do kontaktu!