Oferujemy kompleksową usługę w zakresie pozyskiwania unijnych środków pomocowych, a w szczególności:

 • Analizę indywidualnych potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa i bezpłatną konsultację z analitykiem
 • Weryfikację szans na uzyskanie dofinansowania w oparciu o programy regionalne i ogólnopolskie
 • Opracowanie Wniosku o Dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Opracowanie Biznes Planu lub Studium Wykonalności
 • Korespondencję z Instytucją Pośredniczącą
 • Przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz aneksów
 • Sporządzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • Sporządzanie Sprawozdań Okresowych
 • Sporządzenie Wniosku o Wypłatę Zaliczki
 • Sporządzanie Okresowych Wniosków o Płatności Pośrednie
 • Pomoc w opisywaniu dowodów księgowych związanych z projektem
 • Sporządzenie Wniosku o Płatność Końcową i końcowe rozliczenie inwestycji
 • Sporządzenie Sprawozdania Końcowego
 • Nadzór nad realizacją inwestycji, przez cały okres jej trwania, polegający na zapewnieniu zgodności inwestycji z Wnioskiem o Dofinansowanie
 • Pomoc w przypadku „kontroli unijnych”