Ruszają nabory wniosków o dofinansowanie prac B+R prowadzone w przedsiębiorstwach.

W województwie podlaskim nabór na projekty z zakresu B+R zaplanowany jest na maj-czerwiec 2016r. (ogłoszenie kwiecień). Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 85% dofinansowanie projektów dotyczących:B+R

  1. Utworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej- inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną    infrastrukturę B+R
  2. Przeprowadzenia prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we    własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek)
  3. Wdrożenia (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R.

W województwie lubelskim konkurs trwa od 31-12-2015 do 18-02-2016. Można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów polegających na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Nawet 80 % wsparciem są objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych, a 60 % koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów; koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

W województwie mazowieckim zgodnie z planowanym harmonogramem naborów, konkurs na projekty badawcze powinien zostać ogłoszony w marcu i najprawdopodobniej będzie on skierowany do  beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i przedyskutowania planowanych projektów pod kątem możliwości pozyskania dotacji.