Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania (tzw. premii) między 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Do województwa podlaskiego trafi ponad 27,5 mln euro, czyli 4,3 proc. obecnego budżetu RPOWP. Oznacza to, że województwo podlaskie zajęło pozycję w środku stawki i otrzyma poważny, dodatkowy zastrzyk pomocy z Unii Europejskiej.
Województwo otrzyma także środki w ramach tzw. dostosowania technicznego (środki, które otrzymała Polska za lepsze od przewidywanej sytuacji gospodarczej). Szacujemy, że będzie to około 5 mln euro.
Zarząd województwa przyjął rekomendację dotyczącą podziału premii KRW. Wśród obszarów określonych jako priorytetowe znalazły się:

  • wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw z branży turystycznej (działania 1.4. i 3.2. RPOWP)
  • inwestycje w infrastrukturę transportową (działanie 2.1. RPOWP)
  • wsparcie inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (V oś priorytetowa RPOWP Rozwój infrastruktury ochrony środowiska)
  • wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia (działanie 6.2. RPOWP)

Jest to wstępna rekomendacja i oznacza, że dodatkowe środki mogą zasilić poszczególne wymienione obszary. Ostateczna decyzja o podziale środków musi uzyskać akceptację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Europejskiej.