Strategia rozwoju firmy jest to zbiór celów i zadań, jakie przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć w długim okresie oraz sposoby realizacji tych zadań.

Kompleksowa strategia zawiera wskazówki dotyczące:

  • określenia celów i możliwości ich realizacji,
  • przewidywanych koniecznych zmian i ich skuteczności,
  • środków niezbędnych do realizacji zadań,
  • przewidywanej pozycji firmy w przyszłości.

Strategia stanowi:

  • podstawę zarządzania,
  • niezbędny dokument dla starań o środki zewnętrzne,
  • przejrzysty obraz celów i priorytetów,
  • dokument niezbędny dla pozyskania funduszy strukturalnych UE.

Posiadanie jasno określonej strategii działania jest kluczowym elementem powodzenia firmy na rynku.