Tag Archives: perspektywa 2014-2020

Został już uruchomiony konkurs dla lubelskich przedsiębiorców

lawpOd 27.12.2012r. do 11.02.2013r. można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Do konkursu Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, mogą aplikować małe i średnie przedsiębiorstwa. Budżet konkursu sięga 61 452 000,00 PLN. Projekty mogą dotyczyć:
– Budowy, rozbudowy, przebudowy przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego),
– Dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej),
– Zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
– Wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej,
– Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT).

Maksymalny poziom dofinansowania z RPO WL 2007 – 2013 dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych (małe przedsiębiorstwa) i 60% kosztów kwalifikowanych (średnie przedsiębiorstwa).
Minimalna wartość wsparcia wynosi 85 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi 1 mln PLN.
Dla projektów, w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekroczy 4 mln PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 mln PLN.

Dofinansowanie dla warmińsko-mazurskich przedsiębiorców

10euroWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Z poddziałania 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
– zmiany organizacyjne i procesowe,
– zmiany organizacyjne i produktowe,
– zmiany procesowe,
– zmiany produktowe.
Do rozdysponowania jest kwota 13 171 047,00 EUR, co daje kwotę 54 403 009,63 PLN. Każda firma może pozyskać od 50 tys. zł do 2 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty można składać od 15 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r.

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.

34,5 mln zł z UE dla firm w regionie

500euro15 października Zarząd województwa ogłosił konkurs z działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Potrwa on do 7 grudnia 2012r.
Do konkursu mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty mogą dotyczyć:
– Utworzenia, rozbudowy przedsiębiorstw,
– Nabycia oraz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
– Stworzenia unikatowej oferty przedsiębiorstwa w skali regionu lub kraju,
– Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów,
– Wprowadzenie zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

To ostatni tego typu konkurs dla firm.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.

Kredyt technologiczny dla małych i średnich firm – nowy nabór wniosków w październiku

progresW październiku b.r. ogłoszony zostanie kolejny konkurs na dofinansowanie wdrożenia nowych technologii – będzie to zapewne ostatnia szansa na skorzystanie z premii technologicznej.
Kredyt technologiczny to instrument wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać i wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne. Udzielany jest na warunkach rynkowych przez 20 banków komercyjnych współpracujących z BGK, zaś BGK udziela wsparcia przedsiębiorcom w formie premii technologicznej. Kredyt może być przeznaczony na realizację tzw. inwestycji technologicznej. Z technicznego punktu widzenia dotacja w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny POIG to spłata części kapitału zaciągniętego kredytu. Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne – miejsce zamieszkania) na terenie Polski i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)800/2008 oraz posiadające zdolność kredytową.

BGK w październiku uruchomi nowy konkurs. Ogłoszenie w tej sprawie zostanie opublikowane we wrześniu br. Z uwagi na ustawowy (graniczny) termin przyznawania promes premii technologicznej (15 września 2013 r.), planowany w IV kwartale br. konkurs będzie prawdopodobnie ostatnim już naborem wniosków do Kredytu technologicznego.

Ruszył konkurs dla branży turystycznej

turystycznaO dotacje mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie firmy z województwa podlaskiego. Środki unijne wesprą inwestycje w infrastrukturę turystyczną w naszym regionie. Można je przeznaczyć nie tylko na tworzenie miejsc noclegowych, jak było dotychczas, lecz również na atrakcje turystyczne.
Mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o 1.500 tys. zł, a jeśli prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej od co najmniej 24 miesięcy mogą wnioskować aż o 6 mln zł. Maksymalna dotacja w przypadku małych i średnich podmiotów to 6 mln zł.

Konkurs będzie trwał od 03.08.2012r do 17.09.2012r.
Budżet konkursu to ponad 28 mln zł.

Bliższe informacje można uzyskać również pod naszymi numerami telefonu: (85) 748 53 83 / +48 609 55 22 23.