289_298_0

Od 12.08.2010r. do 30.09.2010r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem bazy noclegowej i gastronomicznej na Podlasiu. Do konkursu Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej mogą aplikować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Budżet konkursu sięga 7 mln euro (28,028 mln zł). Z ogólnego budżetu konkursu wydzielona została pula (1,75 mln euro) zarezerwowana dla najmniejszych przedsiębiorstw.
Projekty mogą dotyczyć:
– Budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej,
– Nabycia oraz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
– Stworzenia unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju,

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 70%, natomiast średnie firmy 60%.

Bliższe informacje można uzyskać pod naszymi numerami telefonu: (085) 748 53 83 / (022) 211 14 63.