rpoPierwsze nabory wniosków z Nowej Perspektywy 2014-2020 w województwie podlaskim odbędą się już w maju i czerwcu tego roku. Będzie można składać projekty m.in. na aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo czy pomoc osobom powracającym na rynek pracy, poprzez ułatwienie im godzenia życia zawodowego z prywatnym.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozwijać działalność badawczo-rozwojową, będą mogli starać się o dotacje w sierpniu i we wrześniu. Natomiast w listopadzie i grudniu ma być ogłoszony konkurs na wsparcie ekoinnnowacji w przedsiębiorstwach. Z kolei pomoc na zakładanie działalności gospodarczej będzie dostępna w październiku i listopadzie.
W tym roku będzie można również pozyskać wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej np. w budynkach użyteczności publicznej (konkurs we wrześniu – październiku), a także na odnawialne źródła energii (październik – listopad).

Należy jednak pamiętać, że uruchomienie konkursów w ramach RPO jest uzależnione od kilku czynników, m.in. pojawienia się odpowiednich rozporządzeń i wytycznych. Dlatego podane terminy mogą ulec zmianie.

Wstępny harmonogram konkursów RPO na 2015 rok