images21.11.2017  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęły 84 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 612,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi około 278 mln zł.

66 projektów poddanych ocenie formalno- merytorycznej, jedynie 28 z nich zostało pozytywnie ocenione– uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej wszystkie złożone przez nas projekty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 12 mln zł, co jest potwierdzeniem 100 % skuteczności. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Zapraszamy do współpracy!