09.02.2018  opublikowana została lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami oceny projektów w ramach naboru RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020 Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

W ramach przedmiotowego konkursu wpłynęło 97 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok 84,2 mln zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 37,2 mln zł.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej 2 złożone przez nas projekty uzyskały pozytywną ocenę. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Klientom.

Lista rankingowa projektów tutaj