images10.02.2017 r.  opublikowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/16 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020.

Dofinansowanie można było otrzymać na świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych. Z 12 projektów poddanych ocenie formalno-merytorycznej 8 zostało pozytywnie ocenione – uzyskało co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki naszemu doświadczeniu i  wiedzy merytorycznej złożony przez nas projekt uzyskał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszemu Klientowi.

Kolejny nabór w planowany jest w maju 2017. Zapraszamy do współpracy!

Lista rankingowa projektów tutaj