OZEW październiku br. zostały opublikowane listy projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej wraz z wynikami ich oceny w ramach naboru RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie  5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W ramach niniejszego konkursu łącznie złożono 380 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 318 mln PLN. Z przyjemnością informujemy, że aż 7 złożonych przez nas projektów otrzymało pozytywną ocenę i zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania:

  1. Opony Przemysłowe Mariola Koc-Czyżewska – całkowita wartość projektu 1 622 550,10 PLN;
  2. Pensjonat „U Marianny” Klepaccy s.c. – całkowita wartość projektu 358 168,58 PLN
  3. Ośrodek Turystyczny „KUKLE” Zygmunt Modzelewski – całkowita wartość projektu 264 450,00 PLN
  4. CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz – całkowita wartość projektu 239 112,00 PLN
  5. Polna Dmochowska Spółka Jawna – całkowita wartość projektu 214 621,26 PLN
  6. „PLAMS” Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy Spółka Jawna – całkowita wartość projektu 133 542,33 PLN
  7. Pago Invest Sp. z o.o. – całkowita wartość projektu 118 313,26 PLN

Wszystkim naszym Klientom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do współpracy.