zlotowkiW dniu 26.06.2013 r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów z złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty, trwający od 15.10.2012 r. do 07.12.2012 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Spośród 117 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszły 83 wnioski na ogólną wartość 257.169.994,16 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 103.521.992,64 zł. Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 31 wniosków na ogólną wartość 108.425.251,83 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 46.380.103,32 zł. Ponadto w trakcie oceny merytorycznej: – 2 wnioski zostały cofnięte na ponowną ocenę formalną i zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów formalnych; – 1 wniosek został wycofany przez Beneficjenta.

Z radością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro, przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

Lista projektów do pobrania: tutaj