poleZ radością informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna w konkursie dla przedsiębiorstw z branży turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działania 3.2, w którym to nasz projekt uzyskał najwyższe procentowe dofinansowanie, aż 55% kosztów kwalifikowanych. Spośród 18 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 11. Kolejna ocena merytoryczna wyłoniła jedynie 6 wniosków na ogólną wartość 37 761 867,48 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 16 094 773,11 zł.

Lista wyników dostępna tutaj