289_302_0

W dniu 12 listopada 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach konkursu trwającego od 27.04.2010 r. do 07.06.2010 r.

Spośród 124 wniosków poprawnych pod względem formalnym, ocenę merytoryczną pozytywnie przeszły 74 wnioski na ogólną wartość 50.525.117,11 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 18.940.411,24 zł.
Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostało 48 wniosków na ogólną wartość 30.621.681,70 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 12.605.006,98 zł.

Wszystkie projekty opracowane przez nasze biuro znalazły się na liście rekomendowanej do dofinansowania, a my możemy pochwalić się 100% skutecznością.

Wyniki oceny merytorycznej do pobrania: tutaj