W dniu 15 września 2011r. zakończył się pierwszy etap oceny wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie inwestycji z Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Budżet konkursu wynosi 12 mln euro. Przedsiębiorcy, których projekty otrzymały pozytywną ocenę formalną, ubiegają się o nieco ponad 147 mln zł. Łączna wartość planowanych przez nich inwestycji sięga 370 mln zł.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród firm – złożono 256 wniosków. Nabór odbywał się na nieco odmiennych od dotychczasowych zasadach, w jeszcze większym stopniu premiujących innowacyjne przedsięwzięcia. Zwiększono bowiem liczbę maksymalną liczbę punktów, która w trakcie oceny merytorycznej może zostać przyznana za innowacyjność projektu (z 32 do 40). Wyższą premię (w porównaniu w wcześniejszymi konkursami) otrzymają również przedsiębiorcy, którzy stworzą najwięcej miejsc pracy w gminach słabo rozwiniętych.

Wymagań formalnych konkursu nie spełniło 91 wniosków. Najczęstszą przyczyną negatywnej oceny był brak decyzji dotyczącej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Jest to błąd, który zgodnie z zasadami konkursu, nie może zostać poprawiony. O odrzuceniu wielu projektów decydowały także niedopuszczalne zmiany w opisach i założeniach przygotowanych projektów (np. biznesplanach), których dokonywali wnioskodawcy w trakcie poprawy uchybień formalnych.

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie projekty złożone przez nasze biuro, pozytywnie przeszły ocenę formalną.

Lista projektów do pobrania: tutaj