W dniu 30.11.2010r. pojawiły się wyniki z oceny merytorycznej projektów złożonych do Działania 1.4 RPO WP w okresie od 01.07.2010 r. do 13.08.2010 r.
Spośród 126 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 60 wniosków na ogólną wartość 204.637.747,78 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 78.304.300,37 zł.
Ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym zostały 64 wnioski na ogólną wartość 240.024.633,49 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 85.396.576,36 zł.

Naszym sukcesem w tym konkursie jest pozyskanie dla naszego Klienta największej dotacji tj. aż 3,7 mln zł !
Dziękujemy wszystkim naszym klientom za zaufanie.

Lista rankingowa: tutaj